واژه‌ نامه استارتاپی: فرضیه

0

در تعریف فرضیه می‌توان گفت: فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها، اشیا و متغیرها، که محقق را در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌کند. بنابراین، فرضیه گمانی است موقتی که درست بودن یا نبودنش باید مورد آزمایش قرار بگیرد. فرضیه بر اساس معلومات کلی و شناخت‌های قبلی یا تجارب محقق پدید می‌آید. این شناخت‌ها ممکن است براساس تجارب یا مطالعات قبلی باشد. برای روشن شدن مفهوم فرضیه از مثال‌های ساده و روزمره شروع می‌کنیم. فرض کنید برق خانه‌ای قطع شده و صاحب‌خانه با مشکل روبه‌رو شده است. مسئله او این است که علت قطع برق چیست؟ در عالم تفکر و با استفاده از معلومات کلی و شناخت‌های قبلی چند حدس یا گمان به ذهن او خطور می‌کند؛ مثلا امکان دارد فیوز کنتور دچار مشکل شده باشد (پریدن یا سوختن). امکان دارد عیب از اتصال سیم‌های برق باشد. امکان دارد از کارخانه برق قطع شده باشد و نظایر آن. این‌ها همه تصورات ذهنی هستند که برای او به وجود می‌آید و منشا آن‌ها نیز معلومات قبلی و قضایای کلی هستند که نسبت به آن‌ها آگاهی دارد.

در دنیای استارتاپ‌ها نیز شما همواره در حال فرضیه‌سازی هستید. مثلا شما در مورد عدم مطالعه کتاب توسط افراد جامعه این فرضیه را ممکن است داشته باشید که گرانی کتاب یا در دست نبودن آن علت کم بودن مطالعه افراد است! پس بر اساس این فرضیه شروع به تحقیق می‌کنید و متوجه می‌شوید که مثلا نداشتن وقت مطالعه عامل مهمی در امر کمبود میزان مطالعه افراد جامعه است، در این مثال فرضیه شما رد شده و حقیقت و یا فرضیه جدید دیگری حاصل شده است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.