سه نکته درباره اکوسیستم فناوری پزشکی چین

0

شرکت‌های فناوری پزشکی پیشرو در حال جستجوی درآمد در بازارهای جهانی مانند چین هستند تا عملکرد خود را در بازارهای داخلی افزایش دهند. با این حال، برای دستیابی به موفقیت، شرکت‌ها باید با ویژگی‌های بازار اصلی و تفاوت‌های ریز فرهنگی آشنا شوند تا مطمئن باشند که بازار از محصولات آنها استقبال خواهد کرد. در چین، به طور خاص، جستجو و بررسی اکوسیستم فناوری پزشکی مستلزم آن است که چهار مفهوم اصلی را در نظر بگیرید.

 تشریح اقتصاد رشد چین: بازار چین در حال رشد است اما به کجا و چگونه؟ در خصوص اکوسیستم فناوری پزشکی، چین در طول پنج سال گذشته شاهد رشد چشمگیری بوده است. تغییرات در جمعیت، افزایش دسترسی به مراقبت ‌های بهداشتی، نفود کم بازار مراقبت بهداشتی، بازارهای تجزیه شده، و افزایش تعداد بازیکنان محلی همگی در تقویت این اکوسیستم نقش داشته اند.

با مشاهده نرخ رشد بازار دستگاه‌های پزشکی در چین می‌توان دریافت که هنوز تجهیزات پزشکی در بازار غالب هستند.

 آشنایی با نقش دولت در مقررات فناوری پزشکی: در حالیکه مقررات دستگاه‌های پزشکی در چین جدید است، اما به سرعت در حال تکامل است. در این شرایط قیمت‌گذاری دیگر اولویت اول در خرید دستگاه‌های پزشکی محسوب نمی‌شود.

 توجه به اصلاح مراقبت‌های بهداشتی چین: با توسعه پوشش بیمه و مخارج دولتی، اصلاح مراقبت‌های پزشکی در چین به دسترسی کلی به مراقبت‌های پزشکی کمک خواهد کرد. در حال حاضر دولت بیشتر به طرح‌های اصلاحاتی توجه می‌کند. با این حال، مشخص نیست آیا این طرح‌ها روی فناوری پزشکی مؤثر واقع خواهند شد یا خیر.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.