سرمایه‌گذاری در اپلیکیشن‌های محتوامحور کم بوده است

سیدمهدی سادات رسول، نماینده صندوق پژوهش و فناوری توسعه صادرات و فناوری شریف

0

باتوجه به اطلاعات درج شده در این گزارش اگر بخواهیم صنعت محتوا و خدمات را تفکیک کنیم، تعداد و مبلغ سرمایه‌گذاری روی اپلیکیشن‌های محتوا‌محور کم بوده است.

۱- از آنجایی که درگاه انتشار اپلیکیشن‌های محتوا‌محور و سایر اپلیکیشن‌ها تنها به کافه‌بازار محدود نمی‌شود و این گزارش تمام اپلیکیشن‌های موجود در بازار را پوشش نمی‌دهد، نمی‌توان تنها به شاخص‌های این گزارش اکتفا کرد اما به‌شدت کمک‌کننده است. من معتقدم این گزارش بسیار لازم اما کافی نیست.

۲- اگر نگاه کسب‌و‌کار اقتصاد درون‌زای برونگرا باشد، این اطلاعات که در گزارش آمده است بسیار مفید خواهد بود. سرمایه‌گذارها می‌توانند از این گزارش در کنار گزارش‌های بین‌المللی استفاده کنند. در واقع از کنار هم قراردادن این اطلاعات می‌توان اپلیکیشن‌های محتوا‌محور یا خدمات‌محوری را استخراج کرد که در داخل ایران درآمد مناسبی داشته و امکان صادرات را نیز داشته‌باشند.

۳- باتوجه به اطلاعات درج شده در این گزارش اگر بخواهیم صنعت محتوا و خدمات را تفکیک کنیم، تعداد و مبلغ سرمایه‌گذاری روی اپلیکیشن‌های محتوا‌محور کم بوده است. در صورتی که از نظر من کافه‌بازار باید روی سرمایه‌گذاری در این حوزه‌ها تمرکز بیشتری داشته‌باشد تا سایر سرمایه‌گذاران نیز برای ورود به این حوزه ترغیب شوند.

۴- تنها ارائه اطلاعات نمی‌تواند کافی باشد. بلکه تولید دستورالعمل و روش‌هایی برای سرمایه‌گذاری مشترک می‌تواند به کاهش ریسک در سرمایه‌گذاری منجر شود و به توسعه بخش محتوا کمک بیشتری می‌کند.

گزارش کافه بازار

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.