حمایت‌های جدید سازمان تأمین اجتماعی از شرکت‌های دانش‌بنیان

0

شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای اجرای بند «ه» ماده ۳ قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، از تسهیلات ذیل ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برخوردار خواهند شد. بنا بر دستور اداری جدید معاون محترم فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی، شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان حائز شرایط بخشنامه۱۴.۳ جدید درآمد (موضوع قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات) و بخشنامه۱۴.۹ جدید درآمد (موضوع ماده ۴۰ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر)، می‌توانند از مزایای این بخشنامه‌ها استفاده کنند. بر اساس بخشنامه ۱۴.۹ مبنای مطالبه حق‌بیمه در مورد پیمان‌هایی که دارای کارگاه‌های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی- مهندسی ثابت هستند و موضوع اجرای پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می‌شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف هستند و سازمان تأمین اجتماعی باید مفاصا‌حساب اینگونه پیمان‌ها را صادر کند. همچنین مطابق  ابلاغیه مذکور مقرر شده است کارگروهی مشترک با حضور نمایندگان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان تأمین اجتماعی برای بررسی مشکلات و مسائل مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه بیمه تأمین اجتماعی تشکیل شود. با توجه به مفاد ابلاغیه اخیر، ادارات کل استان‌های سازمان تأمین اجتماعی مکلف شده‌اند ترتیبی اتخاذ کنند تا آموزش مجموعه مقررات تأمین اجتماعی به شرکت‌های دانش‌بنیان به نحو مقتضی انجام پذیرد.  به علاوه بر اساس دستور اداری ابلاغ شده به شناسه ۷۳۴۲۸۸۶، محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکت‌ها و موسسات دانش‌بنیان، بر اساس بخشنامه ۱۴.۹ یا بخشنامه ۱۴.۳  انجام می‌شود.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.