بگذارید کارمندان‌تان کمی فضایی فکر کنند

0

ماهیت مشاغل استارتاپ بر نوآوری استوار است. کسی که استارات‌آپی را راه‌اندازی می‌کند بدین معنی‌است که ایده‌ای تازه دارد و یا اینکه تصمیم دارد یک ایده موفق قدیمی را به شیوه‌ای نو ارائه‌دهد. خلاصه به‌هر‌دلیلی که استارتاپ تاسیس شده‌باشد رشد و پیشرفت آن بر نوآوری متکی است.در شروع یک استارتاپ با دو مسئله روبه‌رو هستیم. یک مسئله اینکه  علاوه‌بر خلاقانه‌بودن ایدة استارآپ خود استارتاپ نیز بایدخلاقانه باشد. یک استارتاپ برای خلاقانه‌بودن به‌افرادی خلاق و مصمم محتاج است؛ و بهترین‌راه برای ایجاد خلاقیت و تولید افراد خلاق در یک کسب‌و‌کار، ایجاد فرهنگ کارخلاقانه در آن کسب‌و‌کار است. باتمام این تفاسیر هنوز این سوال باقی‌است که چگونه می‌شود یک استارتاپ خلاقانه داشت و از چه طریق می‌توان فرهنگ نوآوری را ایجاد کرد؟

  •  با‌هدف جلو بروید

اولین چیزی که ابداع‌کنندگان  یک استارتاپ و کارمندان آن، همواره باید به‌یاد‌داشته‌باشند این است که یک استارتاپ موفق محصول نوآوری است نه شانس و اتفاق.

شما به‌عنوان یک‌ مدیر بایستی از اینکه خلاقیت و نوآوری به‌طور مستمر در‌جریان است مطمئن‌شوید، بدین معنی که فرهنگ نوآوری باید بین شما و کارکنانتان به‌صورت‌ کاربردی و عملی وجود داشته‌باشد.

  •  مشوق پیشرفت باشید

تنها تعداد کمی از استارتاپ‌ها وجود‌دارند که به کارکنانشان امکان پیشرفت می‌دهند. به‌عنوان موسس یک استارتاپ شما باید در‌نظر داشته‌باشید کارمندان شما بیشتر اوقات خود را کنار یکدیگر می‌گذرانند و بیشترین نقش را در جهت‌دادن به‌افکار‌هم دارند. بنابراین اگر کارمندان شما اهل‌مطالعه، یادگیری‌مستمر و پرورش بینش‌های جدید نیستند، به پیشرفتشان امیدوار نباشید.

پر واضح است که هیچ‌کس نمی‌تواند عملکردی بیش از سطح‌دانش و اطلاعاتش داشته باشد؛ بنابراین اگر افراد اطلاعاتشان را افزایش‌ندهند، به تبع آن عملکرد پیش‌رونده‌ای نیز نخواهند داشت. از این‌رو برقراری امکاناتی در محل‌کار برای افزایش‌اطلاعات و دانش‌افراد بسیار مثمر ثمر خواهد‌بود؛ مثلا سازماندهی جلسات آموزشی، کارگاه‌های عملی و یا حتی باشگاه‌های کتاب‌کوچک ایده‌های مناسبی هستند.

  • افراد را به تولید ایده‌های‌نو ترغیب کنید

به‌منظور ترویج فرهنگ‌نوآوری در استارتاپ، بایستی همواره با‌آغوشی باز ایده‌های افراد را پذیرا باشید. یک اشتباه بزرگ از سمت شما به عنوان موسس استارتاپ این‌است که فکر‌کنید بهترین ایده از آن شخص شماست و یا اینکه گمان کنید راه حل مشکلات فقط و فقط استفاده از یک مشاور است. از کارمندانتان بخواهید به ایده‌های خلاقانه فکر کنند.

  • اصل۸۰- ۲۰ را اجرا کنید

این اصل یک فرمول ساده است که  می‌گوید بر عملکرد و نتایج خوب تمرکزکنید و به سایر موارد اهمیت ندهید. البته که همیشه این نسبت دقیقا ۸۰ به ۲۰ نیست اما می‌توان آن را در بسیاری موارد به‌کار‌برد و به‌نتیجه‌رسید.

  • بهترین کارمندان‌تان را حفظ کنید

شما موسس یک استارتاپ هستید نه خدای تمام استارتاپ‌ها بر روی کرةزمین! اجازه‌دهید کارمندان کار خودشان را انجام‌دهند. وظیفه شما این است که بهترین کارمندان را شناسایی‌کنید و بدانید ممکن‌است در هر زمانی شما را ترک‌کنند. بنابراین برای نگاه‌داشتن آنها سرمایه‌گذاری‌کنید. بایستی‌ بدانید که خروج آنها به معنای شکست استارتاپ شما است. آیا این را می‌خواهید؟

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.