برای همه کارکنانتان کتانی بخرید

0

این روزها، داستان‌ها درباره نحوه عبور از مسیرها و برقراری ارتباط بین انسان‌ها بسیار متنوع است. نسل امروز این ویژگی را دارند که فوراً از طریق رسانه‌اجتماعی و تلفن‌هوشمند با‌یکدیگر ارتباط برقرار‌می‌کنند. این‌موضوع دنیای ما را کوچک‌تر کرده است. آنچه همیشه من را به فکر وادار‌می‌کند آن است که چگونه مسیر‌شخصی هر کارمند به‌سوی‌جایی که در‌حال‌حاضر در‌آن قرارداد می‌تواند با مسیر فردی که قبل یا بعد از او وارد گروه شده است، کاملاً متفاوت باشد. ما در شرکت خود، Appboy، روابط طولانی‌مدتی را بین برندها و مشتریان آنها ایجاد‌می‌کنیم. برای این کار، باید با مسیر‌مشتری آشنا باشیم و در تمام‌مراحل و تمام‌طول مسیر با آن برند همراه باشیم. هر یک از مشتریان ما یک مسیر‌خاص خود را دارند و نحوه ارتباط آنها با برند متفاوت است. همه افراد برای رسیدن به‌جایگاهی که امروز در این‌استارتاپ دارند بسیار تلاش‌کرده‌اند و خطرهایی را پذیرفته‌اند. هر یک از ما داستان‌خاص‌خود را داریم. وقتی تعطیلات فرارسید، من تصمیم‌داشتم یک‌چیز هدفمند و معنادار به اعضای گروه ارائه‌دهم، چیزی که به‌باور ما در ایجاد‌ارتباط مربوط‌باشد. می‌خواستم حال‌و‌هوای شخصی داشته‌باشد و به‌همین‌دلیل ایده کفش‌های ورزشی شماره‌دار نایک به‌ذهنم خطور‌کرد. ایده‌ای که به تقویت حس همکاری و اتحاد در یک استارتاپ کمک‌می‌کند. در آن زمان ۱۰۰ کارمند تمام‌وقت داشتیم و در استارتاپ‌ها شماره‌کارمند اهمیت‌دارد. بنابراین اضافه‌کردن این شماره به هر جفت کفش مهم‌بود. کف یک لنگه‌کفش کلمه «تیم» و کف جفت دیگر آن «AB #01» چسبیده‌شده‌بود. عدد سمت راست شماره کارمند را نشان‌می‌داد. این کفش‌ها نشان‌دهنده راهی‌است که همه ما را به‌سمت یک‌هدف سوق‌می‌دهد. این کفش‌ها به ما یادآوری‌می‌کنند که آشنایی ما با یکدیگر و تشکیل‌گروه ما چقدر فوق‌العاده‌است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.