مرور استارتاپ

استارتاپ

رشد کن یا بمیر!

معرفی سریال super pumped

در سال‌2019 رمانی با نام The Battle for Uber توسط یکی از روزنامه‌نگاران مجله نیویورک‌تایمز منتشر شد. این رمان خیلی زود…