مرور استارتاپ‌های ایرانی

استارتاپ‌های ایرانی

درمیان ایستادن و رفتن

سرمقاله 217 هفته نامه شنبه به قلم اکبر…

حکایت آن دلقک را شنیده‌اید که در لحظه ورود به روی صحنه خبردار می‌شود پدرش را ازدست داده، روی سن می‌رود و با چشمانی…

هدف: کشورهای همسایه

گفت و گو با امین ریحانی هم بنیانگذار…

فاطمه صلواتی استارت آپ مدیکوبوک در حوزه سلامت الکترونیکی فعالیت می کند. سامانه و اپلیکیشن مدیکوبوک خدماتی مانند : 1)…