مرور بازاریابی محتوا

بازاریابی محتوا

این قرارمون نبود…

کمی بایستید و از خودتان بپرسید چرا محتوا…

چرا محتوا تولید می‌کنید؟چون همه محتوا تولید می‌کنند؟ چون کاری است که باید انجام دهید؟ چون مجبورید؟ چون گوگل محتوای جدید…

کوتاه تر از کوتاه!

تعیین مدت زمان درست ویدیو، شاه‌کلید…

طبق مقالات متعدد در حوزه ویدیو کوتاه‌ترین زمان برای اطلاق فیلم به تصاویر متحرک 3‌ثانیه است که برای محتوای ویدیویی…

خودتان را فیلم کنید!

یا از پشت صحنه کسب و کارتان فیلم ‌بسازید…

روش دیگر برای افزایش ارزش محتوای ویدیویی تولید‌شده‌تان در شبکه‌های اجتماعی، پخش یک مصاحبه زنده از طریق امکانات شبکه‌های…