واژه‌ نامه استارت‌ آپي

0

MVP : کمينه محصول پذيرفتني

ارائه درست ارزش به روشي درست و اعتبارسنجي آن يکي از اهداف ساخت MVP است

کمينه محصول پذيرفتني (MVP) از نظر اريک ريس، نسخه‌اي از يک محصول جديد است که به يک تيم اجازه مي‌دهد اعتبار اطلاعات و مفروضات خود را در مورد مشتريان با کمترين تلاش و کمترين هزينه بسنجد. MVP يک استراتژي محصول سودمند است که بسياري از استارتاپ‌ها در سراسر جهان از آن بهره مي‌گيرند. هدف اصلي از توليد MVP افزايش ميزان يادگيري معتبر (Validated Learning) است. از ديدگاه استيو بلنک، MVP عبارت است از کوچک‌ترين مجموعه ويژگي‌هاي موجود در يک محصول يا خدمت جديد که مشتريان حاضرند بابت آن پول پرداخت کنند. ارائه درست ارزش به روشي درست و اعتبارسنجي آن يکي از اهداف ساخت MVP است. البته بايد به اين نکته نيز اشاره کرد که MVP لزوما کوچک‌ترين محصول قابل‌تصور نيست، بلکه مي‌تواند ابزاري سريع براي پيمودن چرخه بساز – اندازه بگير – ياد بگير (Build-Measure-Learn) با حداقل تلاش باشد.

 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.