منتورهای امروزی کتابخوانند نه کارآفرین

0

سجاد فلاح ‌هم‌بنیانگذار دراپز | منتور خوب جهت درست کسب‌وکار را نشان می‌دهد، چون دانش و تجربه بیشتری دارد. منتور در واقع هم باید دانش داشته باشد و هم تجربه کسب‌وکار داشته باشد. یک منتور خوب صرفا براساس شهود حرف نمی‌زند و بیشتر براساس تجربه حرف می‌زند، چون اگر صرفا براساس شهود حرفی بزند، مانند عضوی از اعضای تیم است که حدس و گمان‌هایی دارند و در این صورت تفاوت منتور خوب با دیگران مشخص نمی‌شود. اگر بخواهم در مورد وضعیت کنونی منتورشیپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران بگویم باید به این نکته اشاره کنم که هنوز داستان‌های زیادی اعم از موفقیت یا شکست شکل نگرفته است. بنابراین ما هنوز افرادی با دانش تجربی زیاد نداریم. تعدادشان اندک است و به همین نسبت می‌توانیم بگوییم که منتورهای خوب زیادی هم نداریم. افراد صاحب کسب‌وکار هنوز در مرحله آزمون و خطا قرار دارند و خودشان نیاز به تجربه‌کردن‌های بسیار دیگری دارند، چون منتور در هر صورت در فرایندی از تجربه قرار گرفته است. حال چه این تجربه مثبت بوده باشد و به موفقیت منجر شده باشد و چه به شکست و تلخی، اما در هر صورت چون در فرایند کسب‌وکار به دست آمده است، بسیار مهم ‌و ملموس است و صرفا براساس مطالعه چند کتاب و مقاله به دست نیامده است. بنابراین ارزشمند است. از آنجایی که در حال حاضر افراد زیادی مدعی منتورشیپی هستند، برای مشخص‌شدن یک منتور خوب از منتور غیرواقعی یک محک قابل توجه وجود دارد و آن این است که صاحبان کسب‌وکار این پرسش برای‌شان ایجاد شود که چرا افرادی که اینقدر مدعی منتورشیپی هستند، خودشان کسب‌وکاری را راه‌اندازی نمی‌کنند. پس اغلب‌شان صرفا در یکی دو زمینه مطالعاتی داشته‌اند ولی تجربه عملی که بسیار تاثیرگذار است، ندارند و این یک زنگ خطر برای صاحبان کسب‌وکار است تا در مسیر اشتباه و راهنمایی غلط قرار نگیرند.  قابل ذکر است که منتوری که حرفش به دل می‌نشیند، معمولا کارآفرین است. در حالی که در حال حاضر منتورها بیشتر کتابخوان‌های حوزه کارآفرینی هستند تا اینکه کارآفرین در حوزه عملیاتی کسب‌وکارها باشند. بنابراین باید با شک و تردید زیاد در موردشان تصمیم بگیرند. 

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.