فقط سه ثانيه با آرامش فاصله داريد

0

تا به حال به اين واقعيت توجه کرده‌ايد که واکنش‌هاي نامناسبي که به موقعيت‌هاي مختلف نشان مي‌دهيد، استرستان را چند برابر مي‌کند؟ قطعا در زندگي شما هم کم نبوده‌اند چاله‌هايي که به خاطر واکنش‌هاي ناگهاني‌تان به چاه تبديل شده‌اند. روانشناسان مي‌گويند اگر از تکنيک «مکث سه‌ثانيه‌اي» استفاده کنيد، آرامشتان بيشتر مي‌شود و به خاطر ناتواني در مديريت شرايط، به مشکل بزرگ‌تري دچار نمي‌شويد. مکث سه‌ثانيه‌اي تکنيک سازگاري است که با چند مثال ساده شما را با آن آشنا مي‌کنيم:

اگر حسابي گرسنه‌ايد، قبل از آنکه پايتان را در اولين شيريني‌فروشي که سر راهتان است بگذاريد، سه ثانيه پشت در شيريني‌فروشي مکث کنيد. شايد بعد از اين سه ثانيه، تصميم بگيريد به ميوه‌فروشي مقابلتان برويد و به جاي نان خامه‌اي، موز بخريد.

اگر رئيستان کلافه و عصباني از شما در مورد کارتان سوال مي‌کند، قبل از آنکه ابروهايتان را در هم گره کنيد، سه ثانيه مکث کنيد. شايد بعد از اين چند ثانيه بتوانيد جواب بهتر و آرام‌تري براي انتقادهايش پيدا کنيد.

اگر به هر دري مي‌زنيد نمي‌توانيد راه خوبي براي حل يک مسئله کاري پيدا کنيد، سه ثانيه به پشتي صندلي‌تان تکيه دهيد، پلک‌هايتان را روي هم بگذاريد و به کارتان فکر نکنيد. مطمئن باشيد بعد از باز کردن چشم‌هايتان راه خوبي به ذهنتان مي‌رسد.

شايد ناتواني در کنترل هيجاناتتان يکي از دلايل مدام شکست خوردنتان باشد. با استفاده از اين تکنيک، مي‌توانيد کنترل هيجانات را تمرين کنيد. مطمئن باشيد خيلي زود به خودتان مسلط مي‌شويد و بي‌نياز به شمردن تا سه، از پس مهار کردن خودتان برمي‌آييد. البته روانشناسان مي‌گويند براي بيشتر شدن آرامشتان يک راه ديگر را هم مي‌توانيد امتحان کنيد. به گفته آن‌ها اگر زمان بازدم شما دوبرابر زمان دم باشد، آرامش و تحملتان چند برابر مي‌شود. براي مثال در صورتي که چهار ثانيه هر بازدمتان طول مي‌کشد، بهتر است ۸ ثانيه بازدمتان را ادامه دهيد تا آرامش بگيريد. بد نيست در لحظه‌هايي که زندگي به شما فشار مي‌آورد و مي‌ترسيد به خاطر ناآرامي اشتباه ديگري مرتکب شويد، از اين روش استفاده کنيد.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.