سراغ سرمایه گذار نروید!

0

رمز ‌و‌ رازهای دنیای اپلیکیشن را تعداد‌کمی از افراد ‌می‌دانند. اکثر مردم فکر‌می‌کنند موفقیت‌ شما زمانی محقق می‌شود که اپلیکیشن‌تان پخش ‌شود. در‌اینجا به‌مواردی اشاره‌می‌کنیم که تصور‌می‌شود هنگام شروع و راه‌اندازی استارتاپ بهتر است به‌آنها توجه‌کنید. مهمترین توصیه این است، سراغ سرمایه‌گذار نروید.

  •  هر یک از جزئیات باید کاملاً اصیل باشند

دنیای استارتاپ‌ها تأکید‌زیادی روی‌تولید محصولات و اپلیکیشن‌هایی دارد که مانند محصولات‌موجود در بازار نیستند. بااینکه تولید اپلیکیشن‌ها و محصولات نوآورانه خوب‌است، شما باید از خود بپرسید دلیل‌و‌هدفتان چیست. اگر هدف شما ایجاد یک شرکت سودآور است، باید بدانید انجام‌کاری مثل آنچه عموم مردم قبلاً آن را ندیده‌اند، می‌تواند خطر باشد.

به‌جای اینکه یک‌چیز کاملاً جدید ارائه دهید، می‌توانید از تاکتیک‌های موجود، روانشناسی و مفاهیم اپلیکیشن تأییدشده استفاده کنید و چیزی را به وجود آورید که می‌تواند توجه افراد را به خود جلب کند. در صنعت بازی، توسعه‌دهندگان از رویکرد سامانمند برای کسب‌و‌درآمد از اپلیکیشن استفاده‌می‌شود. پس از یک دوره استفاده رایگان یا کم‌هزینه، کاربران برای دسترسی به نسخه‌های‌جدید، بازگشایی‌قفل مراحل بازی یا استفاده از برخی عناصر‌بازی باید هزینه‌کنند. بنابراین شما می‌توانید با اپلیکیشن خود یک روش‌جدید درآمدزایی اختراع‌کنید.

  •  باید یک‌تن پول کسب کنید!

بسیاری از توسعه‌دهندگان بودجه موردنیاز را خود تأمین‌می‌کنند یا خودراه‌انداز هستند و در حال حاضر میلیون‌ها دلار درآمد‌دارند. وقتی شما سرمایه‌گذار داشته‌باشید، درآمد خود را باید با آنها سهیم شوید. به‌علاوه استفاده از سرمایه‌گذار موجب می‌شود کنترل خلاقانه تا‌حدی کمرنگ‌شود. در دنیای اپلیکیشن نیازی نیست انبوهی از پول نقد داشته باشید. یک اپلیکیشن می‌تواند خودش به‌طور کامل بودجه موردنیاز را تأمین‌کند. وقتی مقدار مشخصی درآمد درازای هر کاربر داشته‌باشید، می‌توانید مقداری از آن پول را به خرید کاربر جدید اختصاص‌دهید. تا‌زمانی که هزینه شما به‌ازای هر‌کاربر کمتر از درآمد حاصل از مشتریان باشد، می‌توانید در کسب‌وکارتان موفق‌باشید.

 به بیلبورد، تبلیغات و آگهی افراد مشهور نیاز‌دارید

بازاریابی اپلیکیشن کار آسانی نیست. شما می‌توانید از بیلبوردهای بزرگ و تبلیغات در مترو و اماکن‌عمومی استفاده‌کنید. به‌علاوه افراد‌مشهور‌ می‌توانند روش‌خوبی برای تبلیغ‌و‌ترویج محصول شما باشند. برای استفاده از این‌روش شما باید یک پایگاه از کاربران وسیع داشته باشید، درآمد شما به ازای هر کاربر بالا باشد، از علم روانشناسی به‌طور راهبردی استفاده‌کنید و سایر عوامل را در‌نظر‌بگیرید.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.