حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی یعنی چه؟!

0

از آنجا که فعالیت‌های هزینه‌ای شرکت‌های استارتاپی عموماً حق‌الزحمه و دریافت خدمات نیروی انسانی است، به همین جهت بر آن شدیم که این هفته نگاهی به بخشنامه ۳/۱۴ تامین اجتماعی که بابت دریافت حق بیمه مربوطه به هزینه‌های انجام‌شده است، بیندازیم. امیدواریم در هفته‌های آتی نیز به تحلیل این بخشنامه و بحث و گفت‌وگو در خصوص بندهای آن بپردازیم.

پیرو بخشنامه ۱۴ جدید درآمد در مورد چگونگی محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی (موضوع بند ه از بخش سوم فصل دوم بخشنامه مزبور) و با توجه به گسترش فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و در نتیجه انعقاد قراردادهای پیمانکاری در این زمینه، نحوه شناسایی و محاسبه حق بیمه قراردادهای مذکور به شرح ذیل تعیین و مقرر می‌شود:

الف) نحوه شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات:

شناخت قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات ضمن مطابقت شرح قرارداد با یکی از موضوعات زیر انجام می‌شود:

۱- تولید، مونتاژ، اجاره، فروش، آزمایش، تعمیر، نگهداری، پشتیبانی و خدمات پس از فروش سخت‌افزارها و تجهیزات شبکه‌ها، وب‌گاه‌ها و نرم‌افزارها و غیره

۲-  طراحی، نصب، پیاده‌سازی، راه‌اندازی و پشتیبانی آموزش شبکه‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنت  (LAN , WAN) و فضاهای رایانه‌ای ( Site) و بهنگام‌سازی اطلاعات موجود در وب‌گاه‌ها

۳- ارائه مشاوره و انجام نظارت بر طراحی و اجرای شبکه‌ها، فضاهای رایانه‌ای، خرید، تحویل‌گیری و نگهداری سخت‌افزارها

۴- تهیه طرح‌های جامع فناوری اطلاعات، طرح‌های توجیهی (فنی – اقتصادی) کسب و کار، شناخت، طراحی، تدوین، بهینه‌سازی و اصلاح روش‌ها، سیستم‌ها و ساختارهای سازمانی

۵- شناخت، تحلیل، طراحی، ساخت و مستندسازی سیستم‌های نرم‌افزاری کاربرد تجاری و کاربرد خاص و نصب، راه‌اندازی، آموزش و پیاده‌سازی و پشتیبانی سیستم‌ها و روش‌های دستی و سیستم‌های نرم‌افزاری

۶- تولید و ارائه پشتیبانی در زمینه‌های مختلف نرم‌افزاری، راهبری و عملیاتی سیستم‌ها، سایت‌ها، بانک‌های اطلاعاتی، سیستم‌های عامل و نرم‌افزارهای پایه (شامل شناخت وضع موجود، تجزیه و تحلیل، طراحی، برنامه‌نویسی، فروش، پیاده‌سازی، نصب، آزمایش، پشتیبانی و آموزش آنها)

۷- ارائه مشاوره و انجام نظارت بر طراحی، خرید و اجرای طرح‌های سخت‌افزاری، نرم‌افزاری، انتخاب پیمانکار، انتخاب محصولات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری و تحویل‌گیری محصولات و همچنین ارائه خدمات RFP

۸- ارائه خدمات رایانه‌ای شامل اجاره سخت‌افزار، نرم‌افزار، فضاهای رایانه‌ای، تولید محتوای الکترونیکی

۹- مشاوره خرید، نصب و راه‌اندازی و برنامه‌ریزی جهت آموزش نیروی انسانی و ارائه خدمات فنی در این زمینه

۱۰- تامین و ارائه خدمات  .Internet ISP و آموزش در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات

۱۱-  جمع‌آوری، پالایش و تغذیه اطلاعات و ارائه خدمات مرتبط با اطلاعات (Data Entry) (ورود اصلاح، پردازش، بازسازی، ویرایش و داده آمایی)

ب) نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات:

 اشخاص حقوقی

۱- در مواردی که پیمانکار مذکور دارای دفاتر و اسناد قانونی باشد، در این صورت باید از محاسبه و مطالبه حق بیمه قرارداد آنها بر اساس مأخذ مندرج در بخشنامه ۱۴ جدید درآمد خودداری و با وصول حق بیمه ماهیانه کارکنان آنان بر اساس گزارش بازرسی از دفاتر آنها مفاصاحساب قرارداد صادر شود، چنانچه پیمانکار لیست و حق بیمه کارکنان خود را به طور ماهیانه ارسال و پرداخت کرده باشد، در صورت ارائه تعهدنامه منضم به بخشنامه ۲/۱۴ جدید درآمد مبنی بر ارائه دفاتر و اسناد قانونی جهت حسابرسی باید مفاصاحساب قرارداد صادر شود.

۲- در مورد پیمانکارانی که لیست و حق بیمه کارکنان خود را نداده‌اند باید در اسرع وقت از دفاتر آنان حسابرسی و بر مبنای آن حق بیمه وصول و سپس مفاصاحساب صادر شود.

۳- در مواردی که پیمانکار مذکور فاقد دفاتر قانونی بوده یا از ارائه دفاتر خودداری کند، ضرورتی به استعلام درصد مکانیکی و غیرمکانیکی کارکرد از واگذارنده کار نبوده و قراردادهای مربوطه از نظر سازمان، مکانیکی محسوب و حق بیمه آنها باید طبق ماده دوم مصوبه ۲۴/۱۰/۷۰ شورای عالی تامین اجتماعی به مأخذ هفت درصد به اضافه بیمه بیکاری مربوطه محاسبه و وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود. بدیهی است چنانچه پیمانکار وجهی بابت حق بیمه پرداخت کرده باشد، باید از بدهی‌ای که به ترتیب فوق محاسبه می‌شود، کسر شود.

 اشخاص حقیقی

۱- در مواردی که پیمانکار، کار موضوع قرارداد را راساً و به تنهایی انجام دهد و به طور کلی از نیروی انسانی دیگر استفاده نکند، مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نخواهد بود و واگذارنده کار (کارفرم) باید بدون اخذ مفاصاحساب این سازمان با وی تسویه‌حساب کند.

۲- در مواردی که پیمانکار برای انجام کار، از نیروی انسانی دیگر نیز استفاده کند، باید حق بیمه کارکنان قرارداد به مأخذ هفت درصد ناخالص کارکرد محاسبه و به اضافه بیمه بیکاری مربوطه وصول و سپس مفاصاحساب قرارداد صادر شود.

مسئول حسن اجرای این دستور اداری مدیران کل، معاونان بیمه‌ای، رئیس و کارشناسان ارشد درآمد استان و رئیس، معاون بیمه‌ای و مسئولان درآمد شعب هستند.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.