استارتاپ با مدل درآمدی تعریف می‌شود

یادداشتی از هادی فرنود *

0

* بنیانگذار کاموا

استارتاپ یک شرکت کوچک است که به دنبال مدل درآمدی پایدار و قابل گسترش می‌گردد.

در استارتاپ هنوز خیلی از فرضیه‌ها باید تست و اثبات شوند.‌ استارتاپ‌بودن و نبودن به اندازه کسب‌وکار بستگی ندارد و تا وقتی مدل درآمدی و رشد درست نشده (یا پیدا نشده) آن شرکت هنوز استارتاپ است. حتی اگر ارزش میلیاردی داشته باشید.

تکراری‌بودن ایده هم قطعا موجب نمی‌شود که کسب‌وکاری استارتاپ نباشد. همین که یک مشکل قدیمی را بهتر حل کند، کافی است. مانند فیس‌بوک که ایده تکراری اورکات و مای اسپیس بود اما فیس‌بوک بهتر اجرایش کرد.

در انتها هم لازم است بگویم که اصلا مهم نیست تعریف استارتاپ را ندانید. چرا که این ندانستن نهایتا به صدها مجهولی که در یک استارتاپ نمی‌دانید، اضافه می‌شود. آنچه مهم است تلاش برای بهتر‌‌شدن و تست است.

استارتاپ پر از ندانسته‌هاست چون مدلی جدید برای حل یک مشکل موجود است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.