مرور برچسب

نوآوری

پیش‌خور استارتاپی!

حرف‌هایی که در این نوشتار می‌خواهم بزنم، حرف‌های آخر سال و در مورد سال آتی است و باید در شماره اسفند شنبه نگاشته می‌شد، اما معتقدم ما هم باید «پیش‌خور استارتاپی» داشته باشیم.
مطالعه مطلب ...

اهمیت اکوسیستم نوآوری و استارتاپ‌ها در برنامه پیشنهادی کاندیدای وزارت اقتصاد

با معرفی دکتر فرهاد دژپسند به عنوان کاندیدای وزارت اقتصاد و اعلام برنامه‌های ایشان تحت عنوان «به سوی اقتصاد هوشمند با حمایت از نوآوری، تکنولوژی،استارتاپ‌ها و‌ فین‌تک‌‌ها» این…
مطالعه مطلب ...

آسیب‌شناسی نو‌آوری در اکوسیستم استارتاپی ایران

اما اینکه چقدر فضای این اکوسیستم با پارامترهای نوآورانه و فضای خلاق، هم‌سویی دارد، تامل و بررسی بیشتری را می‌طلبد‌. با تغییر فضای نو‌آوری در کسب‌و‌کار‌ها از حالت بسته به‌سمت فضای…
مطالعه مطلب ...