مرور ایونت یلدا سامیت

ایونت یلدا سامیت

گزارش ویدیویی یلدا سامیت ۲۰۱۸

مصاحبه با برندهای حاضر در نمایشگاه یلدای…

چهارشنبه ۲۸ آذرماه سال ۱۳۹۷ سومین دورهمی یلدای کارآفرینان استارتاپی با حمایت هفته نامه استارتاپی شنبه برگزار شد. کاری…

اینجا ایران است!

میلاد منشی‌پور  و یک گزاره

یکی از تامل برانگیزترین سخنرانی‌ها در یلدا سامیت ۲۰۱۸ را میلاد منشی‌پور، مدیرعامل تپ‌سی انجام داد. منشی‌پور جوان که…