مرور اخبار اکوسیستم استارتاپی

اخبار اکوسیستم استارتاپی

اخبار و رویدادهای اکوسیستم استارت‌آپی ایران و جهان

بنیاد پرش

کارآفرینی مقوله ای است که در کنار نیاز به تخصص و تجربه نیاز به منابع مالی و انگیزشی هم دارد . امروزه درک نیاز به شروع…