ممنوعیت دستگاه‌های هوشمند در مدارس فرانسه

0 125

کودکان بین ۳ تا ۱۵ سال در فرانسه نمی‌توانند دستگاه‌های هوشمند خود را از ماه سپتامبر امسال به مدرسه بیاورند.

کودکان بین ۳ تا ۱۵ سال در فرانسه نمی‌توانند دستگاه‌های هوشمند خود را از ماه سپتامبر امسال به مدرسه بیاورند.

دبیرستان‌ها نیز این اختیار را خواهند داشت تا درباره ممنوعیت استفاده از دستگاه‌های هوشمند در مدرسه تصمیم‌گیری کنند.

این طرح با اخذ اکثریت آرا از سوی قانونگذاران فرانسه به تصویب رسیده است.

در سال۲۰۱۵ تحقیقات نشان داد که ممنوعیت تلفن همراه در مدارس موجب افزایش نمره دانش‌آموزان می‌شود.

برخی از قانونگذاران معتقدند که این قانون جدید تغییر چشمگیری را ایجاد نخواهد کرد زیرا اکثر معلمان در حال حاضر استفاده از تلفن را در کلاس‌ درس ممنوع کرده‌اند.

این قانون جدید برای دانش‌آموزان معلول استثنا قائل شده ‌و به آنها اجازه می‌دهد که در طول فعالیت‌های درسی از دستگاه‌های هوشمند استفاده کنند.

در بسیاری از مدارس در سراسر دنیا در حال حاضر استفاده از تلفن ممنوع است.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.