مرور یلدا سامیت 95

یلدا سامیت 95

اولین یلدای کارآفرینان استارتاپی ایران در سال 95 با میزبانی هفته نامه شنبه برگزار شد. این رویداد شامل پنل‌های کارآفرینان، تامین منابع مالی استارتاپ‌ها و پنل مدیران شتابدهنده‌های استارتاپی یلدای ۹۵ بود