مرور اخبار اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان

اخبار اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان

اخبار و رویدادهای اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان

می‌خواهیم زنده بمانیم

ای‌نماد مانع جدیدی برای توسعه…

فعالان استارتاپی ایران زیر آوارهای تحریم و کرونا برای زنده ماندن می‌جنگند. مسئولان با ایجاد موانع و مجوزهای اجباری به…

درمیان ایستادن و رفتن

سرمقاله 217 هفته نامه شنبه به قلم اکبر…

حکایت آن دلقک را شنیده‌اید که در لحظه ورود به روی صحنه خبردار می‌شود پدرش را ازدست داده، روی سن می‌رود و با چشمانی…