مرور انتخاب سردبیر

انتخاب سردبیر

امتیاز بدهید

مطالب برگزیده شنبه به انتخاب سردبیر

این رود متوقف نخواهد شد

سرمقاله 235 هفته نامه شنبه به قلم اکبر…

نمي‌تواني در ايران باشي و فشارهاي سخت اقتصادي، تحريم‌ها و ...  را در زندگي روزمره لمس كني و رنج مردم را ببيني و بگويي…

در ستایش منتورینگ

یادداشتی از فرید مستوفی، دبیر تحریریه…

صحبت درباره نیروی کار هیچ وقت تمامی ندارد و این شامل تمام جهان و تمام تاریخ تمدن می‌شود. از انسان یکجانشین کشاورز تا…

فرهنگ استارتاپ  یعنی چه؟

فاكتورهای موجود در فرهنگ استارتاپ‌ها

فرهنگ سازماني براي همه كسب‌و‌كارها مهم است ولي براي استارتاپ‌ها حياتي است. چرا؟ چون استارتاپ‌ها نسبت به ساير كسب‌و‌كارها…

کار فرهنگی هم می‌کنیم

گفت‌وگو با بهرنگ کیائیان و پوریا عالمی،…

تفکراتی هست که آنها را «فکرهای ترافیکی» می‌خوانم. با وجود نزدیک به یک دهه زندگی در تهران، هنوز دو چیز هست که برایم عادی…