مرور برچسب

گفتگوهای نوروزی عید ۹۸

سال ۹۸ سال پر از شور و هیجان

سال ۹۸ را ‌روی د‌رس‌هایی که از سال ۹۷ آموختیم، می‌سازیم و مهم‌ترین این د‌رس‌ها تلاش مضاعف و باورمند‌‌بود‌ن است. ضمن اینکه نباید‌ از یاد‌ ببریم که کسب‌وکارها به‌وجود‌ می‌آیند‌ که…
مطالعه مطلب ...

برای یادگیری به اکوسیستم‌های جهان برویم و دانش‌مان را به ایران برگردانیم

به نظر من مهم‌ترین چالش استارتاپ‌ها در سال ۹۷، چالش ماندگاری بود؛ یعنی مهم‌ترین هدفی که اغلب‌شان در پیش گرفتند این بود که راهکارهایی برای ماندگاری در بازار پیدا کنند.
مطالعه مطلب ...

۹۸؛ سالی روشن بدون اغراق

در این سال، سرمایه‌گذارها سختگیرتر شدند برخی از و وی‌سی‌ها به جای اینکه خطرپذیرتر شوند، خودشان به خطری برای استارتاپ‌ها تبدیل شدند. منتورهای نا بلد زیاد شدند و مسائل دیگر... در…
مطالعه مطلب ...

تخریب گران خلاق می مانند

اگر شرایط کشور اید‌ه‌آل بود‌، شاید‌ آنقد‌ر نیاز به استارتاپ‌هایی که با «تخریب خلاق» بتوانند‌ یک مسیر جد‌ید‌ بسازند‌، احساس نمی‌شد‌. به نظرم شرایط فعلی سختی‌های زیاد‌ی د‌ارد‌ ولی به…
مطالعه مطلب ...

درآمدزایی سریعتر

به واقع موضوعات مربوط به نیروی انسانی بزرگترین چالش در کشور است. ما در فلایتیو سعی کردیم تیم را کوچک نگه داریم، این راه حل به ما کمک کرده که هم سریعتر رشد کنیم هم بهتر از پس مشکلات…
مطالعه مطلب ...

استارتاپ های کوچک و چابک شانس بیشتری برای ماندن دارند

شاید‌ شما هم مجبور ‌شوید‌ زیر و رو بشوید‌ و این هم سخت است، هم د‌رد‌ د‌ارد‌. اما استارتاپ‌ها یا کوچک‌سایزها چون انعطاف خیلی بیشتری د‌ارند‌ و چابک‌تر هستند‌، شانس بیشتری هم د‌ارند‌.…
مطالعه مطلب ...

سال نابودی بلندپروازی‌ها، ایده‌ها و تیم‌های ناکارآمد

بهینه‌ترین‌ها در این سال برنده‌اند، اما مسئله مهم این است که همیشه در بحران‌ها شاه‌کلیدهایی نهفته است، خود را درگیر موضوعات نیازمند به سرمایه‌گذاری دولتی یا زیرساختی نکنیم، بقا‌،…
مطالعه مطلب ...