مرور برچسب

حسابداری

نحوه ایجاد یک استارتاپ برنامه تلفن همراه بدون پیشینه فنی

همه موسسان استارتاپ توسعه‌دهنده نیستند. لازم هم نیست که توسعه‌دهنده باشند. کار آن‌ها چیزی بیشتر از نوشتن کد است: اعتباردهی محصول، تناسب محصول/بازار، بازاریابی، حفظ و مشارکت…
مطالعه مطلب ...