مرور برچسب

حسابداری

وقتی قوانین مالیاتی با استانداردهای حسابداری نمی‌خوانند!

‌طبق ماده ۹۵ قانون مالیات‌های مستقیم‌، صاحبان مشاغل مكلفند اسناد و مدارك مثبته كافی را برای تشخیص سود مشمول مالیات نگهداری کنند و همچنین آن دسته از صاحبان مشاغلی که به‌موجب قانون…
مطالعه مطلب ...