پرهیز از آزمون و خطا و کاهش ریسک

حامد ساجدی، مدیرعامل وی‌سی شناسا

0

اگر‌چه ممکن است عدم شفافیت احساس انتفاع در بخش‌هایی از اکوسیستم برای برخی ایجاد کند اما در مجموع زیان‌بخش و ویرانگر ‌به‌خصوص در بلند مدت است

۱- در کسب‌و‌کارهای آینده‌محور ارزش اطلاعات و داده‌ها و تحلیل آنها برای سنجش روندها، طراحی سناریوی مواجهه و آینده‌های محتمل، متصور و مطلوب اهمیت جدی دارد و سرمایه‌گذاری در این حوزه بیشتر نیازمند تحلیل‌های اینچنینی است. این تحلیل‌ها در ارزش‌گذاری و نیز استراتژی و گام‌های تزریق سرمایه و حتی مدل‌های تامین مالی موثر است.

افزون براین در فضای استارتاپی که علاوه بر چالش‌های هر کسب‌و‌کار، دشواری‌های داخلی و نوپایی تیم کارآفرین نیز موضوعیت دارد، شناخت مسائل پیش روی کسب‌وکارهای مشابه نیز به یافتن تدابیر مدیریتی و تکمیل پازل توفیق کسب‌و‌کار کمک خواهد کرد.

2- استفاده از تجارب موفق بین‌المللی و نیز تبدیل ضعف فاصله محیط کسب‌و‌کار ایران با جهان به فرصت پرهیز از آزمون و خطا و کاهش ریسک‌ها و هزینه نوآوری بنیادی، بدون‌شک ظرفیتی ارزشمند برای شکل‌دهندگان کسب‌و‌کار و سرمایه‌گذاران ایرانی است.

اما بی‌توجهی و از آن فراتر احساس بی‌نیازی به متناسب‌سازی رویکردهای با ظرفیت‌ها و موانع خاص در کشور، می‌تواند فاجعه‌بار باشد و سرخوردگی عمیق و هدر‌رفت سرمایه‌های انسانی، زمانی و مالی را به همراه داشته باشد.

تصور می‌کنم اطلاعاتی شبیه به گزارش مذکور مفید هستند اما در کنار آن گزارش‌های تکمیلی که درحوزه شاخص‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی حاشیه کسب‌و‌کارهای مورد بحث تولید می‌شود و یا باید تولید شود، اهمیت دارد.

اگر‌چه ممکن است عدم شفافیت احساس انتفاع در بخش‌هایی از اکوسیستم برای برخی ایجاد کند اما در مجموع زیان‌بخش و ویرانگر ‌به‌خصوص در بلند مدت است

گذشته از این انعطاف و چالاکی در داخل هر یک از کسب‌و‌کارهای نوآور و بازخورد مداوم از محیط به‌صورت اختصاصی درداخل شرکت و اتخاذ تدبیر متناسب برای مواجهه با شرایط و ایجاد فرصت، حتی می‌تواند مهم‌تر باشد. کسب‌و‌کار موجودی زنده است و هر روز‌ باید با پیرامون خود و تجارب گذشته در تعامل باشد و متکی بر تحلیل به تدبیر بپرازد.

3- ابهام کسب‌و‌کاری در زمان حاضر در کشور بیش از حد شده است. پاسخ این سوال به نظرم به‌طور عام قابل طرح نیست و نسخه‌ها به‌شدت باید برای هر تیم/کسب‌و‌کار در بازار اختصاصی خود متناسب‌سازی شود و مسئولیت مهم مدیران و صاحبان کسب‌و‌کار همین است.

4- شفافیت اگرچه شاخصی مطلوب است ولی دستیابی به آن در بازار رقابتی دشوار است. افزون بر این، در کسب‌و‌کارهای نوآور و خلاق ابهام، نقشی موثرتر از عدم شفافیت دارد و ترکیب و نیز تمایز ابهام و عدم شفافیت را دشوار می‌کند.

گزارش‌های اینچنینی اگر به‌واقع شفاف باشد و خود با اهداف رقابتی و کسب‌و‌کاری برای سودهی اکوسیستم تولید نشده باشند، کمک‌کننده خواهد بود. بدیهی است هر گزارشی و نحوه تدوین آن خودآگاه و ناخودآگاه متاثر از تدوین‌کنندگان آن خواهد بود.

اما افراط در این امر نامناسب است. در کلان هم اگر‌چه ممکن است عدم شفافیت احساس انتفاع در بخش‌هایی از اکوسیستم برای برخی ایجاد کند اما در مجموع زیان‌بخش و ویرانگر ‌به‌خصوص در بلند مدت است…..

گزارش کافه بازار

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.