مراسم آغاز به كارصندوق سرمايه گذاري جسورانه يكم آرمان آتي

0

اين صندوق با ١٠ميليارد تومان كارش را آغاز كرد.

زرنوخي رييس هيات مديره وي سي هاي ايران ورود صندوق هاي جسورانه به بورس و همايش يلداي كار آفرينان استارتاپي را بعنوان مهمترين اتفاقات هفته هاي اخير دانست.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.