مرور بازاریابی

بازاریابی

مقالات آموزشی درباره بازاریابی، تبلیغات، روابط عمومی و محتوا

هنوز دود از دهان بلند می‌شود

ادغام دیجیتال مارکتینگ با بازاریابی دهان…

دیجیتال مارکتینگ دنیای عجیبی است. شاید بتوان گفت در هر ثانیه یک چشم‌انداز جدید وارد آن می‌شود. تاکتیک‌های قبلی از کار…

کمی به محتوایتان جان دهید

محتوای خشک و خالی به‌درد هیچ‌کس نمی‌خورد

محتوای بصری و دیداری یکی از مهم‌ترین المان‌ها در اثربخشی محتوا در یک شبکه اجتماعی مبتنی بر تصویر است. بسیار مهم است که…