مرور اخبار اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان

اخبار اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان

اخبار و رویدادهای اکوسیستم استارتاپی ایران و جهان

نفت سر سفره استارتاپ‌ها

بررسی دلایل پیشرفت اکوسیستم نوآوری و…

موفقیت شرکت‌های استارتاپی نه‌تنها به دانش و توانایی کارآفرینان، بلکه به کیفیت محیطی که در آن فعالیت می‌کنند نیز وابسته…

جنگ جهانی داده‌ها

بررسی دلایل اهمیت داده‌ها و کلان‌داده‌ها…

کلان‌داده‌ها از مهم‌ترین موتورهای محرک عصر دیجیتال به‌شمار می‌روند و برندهای مشهور و متخصصان صنایع مختلف به این حقیقت پی…