توسعه و بزرگ شدن رمز و رازی دارد!

0

برای اینکه یک شرکت موفق شود، باید برنامه توسعه کارآمدی داشته باشد. به این منظور، شرکت باید ابتدا اهداف برنامه خود را مشخص کند و این اهداف باید شفاف باشند. در اینجا پرسش‌هایی را مطرح می‌کنیم که به شرکت در تعیین اهداف و مقصود از برنامه‌های توسعه رهبری کمک می‌کند.

  •  چگونه برنامه ماموریت، شرکت را تقویت و ترویج می‌کند؟

قبل از ایجاد برنامه توسعه رهبری باید به این پرسش پاسخ داد که چرا شرکت به این برنامه نیاز دارد؟ آیا برای افزایش همکاری است یا تقویت روابط در محل کار یا ایجاد تیم‌های کارآمدتر. دلیل آن هرچه باشد، باید به ماموریت شرکت و اهداف کلی آن مربوط شود؛ برای مثال، روابط بهتر می‌تواند موجب بهبود خدمات مشتریان، فعالیت تیمی بیشتر یا ارائه ایده‌های جدید و نوآورانه شود.

قبل از راه‌اندازی یک برنامه توسعه رهبری، باید برای مدتی درباره ماموریت شرکت و اینکه چگونه این برنامه می‌تواند ماموریت شرکت را ترویج کند، فکر کنید. فکر کنید که برنامه باید روی کدام راهبردها و مهارت‌ها متمرکز شود تا با ماموریت و اهداف کلی شرکت در ارتباط باشد.

  •  کدام مهارت‌ها به تقویت نیاز دارد؟

مهارت‌های فردی هستند که رهبران موفق می‌سازند؛ برای تقویت رهبری نباید فقط به برنامه توسعه رهبری بسنده کرد. باید بررسی کرد که روی کدام مهارت‌ها و رفتارها بهتر است متمرکز شوید و چگونه می‌توان عملکرد کارمندان را تقویت کرد.

می‌توانید از ارزیابی‌ مهارت‌ها استفاده کنید تا مشخص شود که روی کدام کارمندان باید تمرکز کنید و چه توسعه‌ای باید ایجاد شود. این‌گونه، پیشرفت در توانایی‌های مختلف را می‌توان پیگیری کرد و شرکت‌ها نیز می‌توانند تاثیر واقعی برنامه توسعه را لمس کنند.

  •  برنامه چگونه موجب پیشرفت شغلی کارمندان خواهد شد؟

فکر کردن درباره اینکه چگونه توسعه رهبری روی سازمان تاثیر می‌گذارد، فقط نیمی از معادله است. باید این را بپرسید که چگونه بر کارمندان تاثیر خواهد گذاشت؟ ‌ توسعه رهبری باید تاثیر مثبتی روی کارمندان و شغل آن‌ها بگذارد. برای اینکه بتوان برنامه‌های توسعه رهبری را به‌خوبی به تحرک استعدادها ارتباط داد، اجازه دهید قبل از شروع برنامه، کارمندان اهداف فردی خود را مشخص کنند. سپس، پیشرفت اهداف آن‌ها را در طول آموزش و پس از آن بررسی کنید.

  •  این توسعه چه تاثیری روی کارمندان دارد؟

توسعه رهبری فقط روی افرادی که در برنامه شرکت می‌کنند، تاثیر نمی‌گذارد؛ در واقع این پتانسیل را دارد که روی تمام افراد در سازمان تاثیر بگذارد. با وجود رهبران بهتر، کارمندان بیشتر همکاری خواهند کرد، شادتر خواهند بود و بازدهی بهتری خواهند داشت.

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.