مرور برچسب

WSIS

ایده‌ها علیه تبعیض

کارمندان چینی می‌توانند با استفاده از گوشی‌های هوشمند خود برای ارزیابی وضعیت سلامت، شرایط آب آشامیدنی و غذا، تخصیص انرژی، برابری جنسیتی و فرصت‌های تحصیلی اطلاعات خانواده‌های فقیر…
مطالعه مطلب ...