مرور برچسب

inclusion

علیرضا محمودی، مدیرعامل یکی از قدیمی‌ترین آژانس‌های هواپیمایی می گوید

صنعت گردشگری به عنوان یکی از مهم‌ترین صنایع درآمدزا و زودبازده در دنیا مطرح بوده و با پیشی‌گرفتن از صنعت خودروسازی و در حال رقابت با سایر صنایع است. لذا آورده مالی و درآمدزایی در…
مطالعه مطلب ...