مرور برچسب

گوگل مپ

از شب‌نامه تا شنبه

هفته پیش ‌اتفاق خوبی در اکو‌سیستم استارتاپی ایران روی داد و بعد از ماه‌ها برای اولین‌بار مونولوگ شب‌نامه‌ای،  در یک فضای دوستانه در دانشگاه صنعتی اصفهان و به دعوت بسیج دانشجویی و…
مطالعه مطلب ...