مرور برچسب

گزارش کافه بازار

اطلاعات مشخص‌کننده مسیر درست یا غلط کسب‌وکارها است

قریبا بخش عمده‌ای از بازارهای هوشمند به بلوغ نرسیده‌اند، بدین معنی که بخش بسیار بزرگی از این بازار‌ها هنوز بکر باقی مانده‌اند و آنچه این بازارهای بکر را به بلوغ می‌رساند، رقابت است…
مطالعه مطلب ...

شفافیت به توسعه زیست‌بوم نوآوری فناورانه کمک می‌کند

شفافیت داده‌ای، هم باعث بهبود فرآیند سرمایه‌گذاری از طریق کاهش ریسک به صورت مستقیم می‌شود‌ و هم در میان‌مدت با افزایش قابلیت اعتماد به داده‌های موجود، سرمایه‌های جدیدی را هم وارد…
مطالعه مطلب ...