مرور برچسب

کیف_پول_الکترونیکی

۱۰ کشور فین تکی جهان

برآورد اکوسیستم های استارتاپی جهان در سال گذشته حاکی از آن است که نقشه جهانی ابتکار و ابداع تغییرات بزرگی داشته است. برای مثال شانگهای به جمع 10 نام نخست ملحق شده در حالی که…
مطالعه مطلب ...