مرور برچسب

کسب و کارهای سنتی

کارنامه اکوسیستم

یک سال از یلدای ۹۵ گذشت. وقتی برمی‌گردم و به مرور اخبار یک سال اخیر می‌پردازم، تفاوت‌های محسوسی می‌بینم. اگر سال گذشته اغلب اخبار گرد تقابل کسب‌وکارهای سنتی و استارتاپ‌ها می‌چرخید…
مطالعه مطلب ...