مرور برچسب

کسب‌وکارهای اینترنتی

مخالف ایجاد مجوزهای جدید در حوزه کسب‌وکارهای اینترنتی هستیم‌

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، محمدی با تاکید بر اینکه رویکرد ارائه مجوز پاسخگوی سرعت رشد کسب‌وکارهای این حوزه نیست، ادامه داد: پویایی کسب‌وکارهای نوین در…
مطالعه مطلب ...