مرور برچسب

کسب‌وکارهای ایرانی

یقه همدیگر را نگیریم

یکی اتحادیه را می‌زند، یکی دیگر استارتاپ بزرگی را متهم به انحصار می‌کند. یکی هم پیدا می‌شود از توطئه همدستی بخشی از اکوسیستم با حاکمیت رونمایی می‌کند. عده زیادی هم هر حرکت و تغییری…
مطالعه مطلب ...