مرور برچسب

کارفرما

ساعت کار چیست؟

به نظر سوال آسانی می‌آید، اما قوانینی که بر این سوال حاکم است آن را پیچیده کرده و دعاوی زیادی ایجاد کرده است. آخرین قوانین، زمان کار را از اولین تا آخرین مشتریان در روز می‌دانند و…
مطالعه مطلب ...