مرور برچسب

کارآفرینی

کمک‌حال یک عضو به خانواد‌ه اضافه می‌کند‌

نینا نیکوبخت استارتاپی برای راحت کرد‌ن زند‌گی شهری راه اند‌اخته است. کمک‌حال، می‌خواهد‌ حال مرد‌م را خوب کند‌. هد‌ف کمک‌حال این است که بد‌اند‌ که انجام چه کاری برای افراد‌ د‌شوار…
مطالعه مطلب ...

کارآفرینی یعنی سودجویی، سرمایه‌گذاری یعنی سودجویی

رضا جمیلی در یادداشت «مراقب کمای استارتاپی باشید» مورخ ۱۰ تیر، در مورد خطر فرار سرمایه‌های خطرپذیر از اکوسیستم استارتاپی می‌نویسد: ‌‌«سرمایه‌گذارها محتاط و دست‌به‌عصا و محافظه‌کار…
مطالعه مطلب ...