مرور برچسب

ولث‌تک

وقتی بانک‌های فوق‌سنگین در وزن ۴۸کیلوگرم کشتی می‌گیرند!

همه می‌دانند که استارتاپ‌ها ساختارشکن هستند و سریع و پویا می‌آیند، طوفان به راه می‌اندازند، شرایط را به نفع خود و جامعه تغییر می‌دهند و بازار را از دست کسب‌وکارهای سنتی می‌قاپند و…
مطالعه مطلب ...