مرور برچسب

هکر

رشدتان را لگاریتمی کنید!

شبیه بیشتر کسانی که برای شرکت‌ها و استارتاپ‌ها بازاریابی می‌کنند‌، یک رابطه‌ عجیبی با کلمه «رشد‌ خلاقانه» – هک د‌ارم‌. د‌ر حقیقت یک سری از بازاریاب‌های استارتاپ‌های آمریکایی اسم…
مطالعه مطلب ...