مرور برچسب

هوش مصنوعی

چگونه هوش‌مصنوعی فرآیندهای تجاری را دوباره تعریف می‌کند؟

هوش‌مصنوعی رویایی به حقیقت پیوسته است؛ درست مانند آرزوهای به حقیقت پیوسته‌ای چون ساخت هواپیما یا حتی اینترنت. انسان از دیرباز به دنبال کشف دنیاهای تازه بود و توانست این رویاها را…
مطالعه مطلب ...