مرور برچسب

هلدینگ کسب‌وکار نوین ایرانیان

برنامه‌های جدی‌ای برای ورود به اکوسیستم استارتاپی داریم

قطعا برنامه‌هایی برای امسال داریم. این صندوق قبل از این، سرمایه‌گذاری‌هایی در صنایع مختلف داشته است، مانند سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت و تکنولوژی‌های جدید دارویی، حوزه خدمات اقامتی،…
مطالعه مطلب ...