مرور برچسب

هفته‌نامه شنبه

روزه سکوت!

چند روز پیش دومین سالگرد تولد شنبه بود، چیزی ننوشتم، باید می‌نوشتم. امروز صدمین شماره شنبه منتشر شد، باید می‌نوشتم. بازهم چیزی از شنبه، خودم، تیمم، موفقیت‌ها و خوشحالی‌مان ننوشتم،…
مطالعه مطلب ...

لطفا شما هم ببینید

ازابتدای شکل‌گیری شنبه مبنایمان این بود که سلبریتی‌ها و مدیران استارتاپ‌ها را روی جلد ببریم. امروز ترک عادت کرده و یک برنامه‌نویس را ‌روی صفحه اول شنبه نشانده‌ایم. چرا؟ آن زمان که…
مطالعه مطلب ...

عدم شناخت رسانه توسط روابط‌عمومی‌ها، باعث ایجاد ترس از رسانه می‌شود

با سردبیر این هفته‌نامه درباره‌ی چالش‌های تعامل رسانه‌ها و استارتاپ‌ها گفتگو کردیم. او می‌گوید در دنیای امروز کسی که رسانه را نشناسد اگر اکنوننیز آسیب نبیند در بحرانی که کسب…
مطالعه مطلب ...