مرور برچسب

هادی فرنود

همفکر یک‌ اتفا ق‌ بزرگ

سال ۹۳ که حمیدرضا احمدی و هادی فرنود کلید رویداد همفکر را در دروازه اکوسیستم استارتاپی ایران چرخاندند، شاید فکرش را هم نمی‌کردند که این رویداد به این سرعت در ایران فراگیر شود و…
مطالعه مطلب ...