مرور برچسب

منابع انسانی

چه موقع کارمندان حاضرند با ۱۵درصد حقوق کمتر کار کنند؟

داستانی در مورد صحبت‌های سرایدار شرکت ناسا با رئیس جمهور سابق آمریکا، کندی نقل شده است که می‌گوید: رئیس جمهور در بازدید خود از شرکت ناسا از این سرایدار پرسیده بود در شرکت ناسا چه…
مطالعه مطلب ...