مرور برچسب

محمدامین مصباحی

سال نابودی بلندپروازی‌ها، ایده‌ها و تیم‌های ناکارآمد

بهینه‌ترین‌ها در این سال برنده‌اند، اما مسئله مهم این است که همیشه در بحران‌ها شاه‌کلیدهایی نهفته است، خود را درگیر موضوعات نیازمند به سرمایه‌گذاری دولتی یا زیرساختی نکنیم، بقا‌،…
مطالعه مطلب ...