مرور برچسب

مجوز

دریغ از یک قطره «زدایی»!

امروز شاهد این هستیم که دولتمردان و حاکمیت به دنبال ارتقا و رشد اقتصاد ملی هستند و شعار اقتصاد مقاومتی و تولید داخلی از بالاترین سطح مطرح و مطالبه می‌شود، اما از آن طرف بعضا…
مطالعه مطلب ...