مرور برچسب

لنز

مفهوم جدید «تلفن چشمی»

مهندسان در دانشگاه واشنگتن یک روش نوآورانه برای برقراری ارتباط ایجاد کرده‌اند که امکان کمک‌های پزشکی از قبیل لنز و پیوند مغز را برای ارسال سیگنال‌ها به تلفن هوشمند فراهم می‌کند.…
مطالعه مطلب ...